Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 april 2007 - Strasbourg

14. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 24.04.2007).


14.1. Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland

Resolutionsförslag B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 och B6-0186/2007

Danutė Budreikaitė, Michał Tomasz Kamiński, Milan Horáček, Tunne Kelam, Erik Meijer och Panagiotis Beglitis redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Gabriele Stauner för PPE-DE-gruppen, Józef Pinior för PSE-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Witold Tomczak för IND/DEM-gruppen, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Günter Nooke (rådets tjänstgörande ordförande) och Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.1 i protokollet av den 26.04.2007.


14.2. Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza

Resolutionsförslag B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 och B6-0184/2007

Richard Howitt, Marcin Libicki, Marios Matsakis, Erik Meijer, Carl Schlyter och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Simon Coveney för PPE-DE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Zuzana Roithová, Sarah Ludford, Günter Nooke (rådets tjänstgörande ordförande) och Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.2 i protokollet av den 26.04.2007.


14.3. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna

Resolutionsförslag B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 och B6-0185/2007

Karin Scheele, Marios Matsakis, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Thomas Mann och Michał Tomasz Kamiński redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, Günter Nooke (rådets tjänstgörande ordförande) och Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.3 i protokollet av den 26.04.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy