Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0172/2007

Keskustelut :

PV 26/04/2007 - 14.1
CRE 26/04/2007 - 14.1

Äänestykset :

PV 26/04/2007 - 15

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 26. huhtikuuta 2007 - Strasbourg

Simon Coveney käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta ja ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että neuvosto osallistui ensimmäistä kertaa ihmisoikeuksista torstai-iltapäivänä käytävään keskusteluun.

15. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Viimeaikaisten mielenosoitusten tukahduttaminen Venäjällä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 ja B6-0186/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0172/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 ja B6-0186/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola ja Simon Coveney PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Panagiotis Beglitis ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Henrik Lax, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Gintaras Didžiokas ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta,

Bart Staes, Milan Horáček ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0169)


15.1. Toimittaja Alan Johnstonin kidnappaus Gazassa (äänestys)

15.2. Ihmisoikeustilanne Filippiineillä (äänestys)

15.3. Zimbabwe (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö