Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 26 april 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiz (debatt)
 5.De funktionshindrade kvinnornas situation i EU (debatt)
 6.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 7.Meddelanden från talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Kompensation för vissa fiskeriprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken* (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.De funktionshindrade kvinnornas situation i EU (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Grunduppgifter om köpkraftspariteter (beräkning och spridning) ***I (omröstning)
  
8.6.Grupper för snabba ingripanden vid gränserna ***I (omröstning)
  
8.7.Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna * (omröstning)
  
8.8.Galileo (omröstning)
  
8.9.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området (omröstning)
  
8.10.Moratorium för dödsstraff (omröstning)
  
8.11.Homofobi i Europa (omröstning)
  
8.12.De offentliga finanserna i EMU 2006 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Föredragningslista
 13.Zimbabwe (debatt)
 14.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
14.1.Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland
  
14.2.Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza
  
14.3.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna
 15.Omröstning
  
15.1.Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (omröstning)
  
15.2.Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza (omröstning)
  
15.3.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (omröstning)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Röstförklaringar
 18.Parlamentets sammansättning
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Valprövning
 21.Beslut om vissa dokument
 22.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (232 kb) Närvarolista (57 kb)       
 
Protokoll (216 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (397 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (507 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (154 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (213 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy