Indiċi 
Minuti
PDF 227kWORD 255k
Il-Ħamis, 26 ta' April 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera (dibattitu)
 5.Sitwazzjoni ta' nisa b'diżabiltà fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 6.Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 7.Avviżi tal-President
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika tad-direttivi dwar il-ħarsien tas-saħħa u tas-sigurta' fuq il-post tax-xogħol***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Kumpens għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi ta' Guiana u Réunion (2007-2013) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Emenda tad-Deċiżjoni 2004/585/KE li tistabbilixxi l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali fil-qafas tal-Politika Komuni dwar is-Sajd* (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Sitwazzjoni ta' nisa b'diżabiltà fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Informazzjoni bażi dwar l-ugwaljanza tas-setgħa għall-infiq ***I (votazzjoni)
  
8.6.Timijiet ta’ intervent rapidu fil-fruntieri ***I (votazzjoni)
  
8.7.Konservazzjoni u sfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd * (votazzjoni)
  
8.8.Galileo (votazzjoni)
  
8.9. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2006 u l-politika ta' l-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
8.10.Moratorja għall-piena tal-mewt (votazzjoni)
  
8.11. L-Omofobija fl-Ewropa (votazzjoni)
  
8.12. Finanzjament Pubbliku fl-EMU fl-2006 (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Aġenda
 13.Zimbabwe (dibattitu)
 14.Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  
14.1.Twaqqif reċenti ta' dimostrazzjonijiet fir-Russja
  
14.2.Il-ħtif tal-Ġurnalist Alan Johnston f'Gaża
  
14.3.Sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini
 15.Ħin tal-votazzjonijiet
  
15.1.Twaqqif reċenti ta' dimostrazzjonijiet fir-Russja (votazzjoni)
  
15.2.Il-ħtif tal-Ġurnalist Alan Johnston f'Gaża (votazzjoni)
  
15.3.Sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini (votazzjoni)
  
15.4.Zimbabwe (votazzjoni)
 16.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Kompożizzjoni tal-Parlament
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 20.Verifika tas-setgħat
 21.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 22.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 24.Dati għas-seduti li jmiss
 25.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.

Tkellem Richard Corbett, li avża li, flimkien ma' Membri oħra, preżenta dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-deċiżjoni tal-Bureau biex terġa' tikkunsidra l-projbizzjoni totali tat-tipjip fil-bini tal-Parlament.

Peress li s-servizzi kompetenti u l-President ikkontestaw l-ammissibilità ta' din id-dikjarazzjoni bil-miktub peress li dikjarazzjoni ta' dan it-tip ma tistax tkun dwar kwistjoni interna tal-Parlament, Richard Corbett talab li l-kwistjoni titressaq quddiem il-Kumitat AFCO u li dan jagħti interpetazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura relatati (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura) (Il-President impenja ruħu li jagħmel dan).


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-istatistika dwar laħam u bhejjem (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD))

irreferut

responsabbli :

AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex tibda titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) tal-Kunsill Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità (COM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD))

irreferut

responsabbli :

EMPL

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 10/2007 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2007)0370 - C6-0107/2007 - 2007/2070(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta’ dwal u mezzi ta’ sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura u għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0192 - C6-0108/2007 - 2007/0066(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE fir-rigward ta' l-aġġustamenti ta' arranġamenti speċjali ta' taxxa fuq il-gas oil li jintuża bħala fjuwil tal-magna għal skopijiet kummerċjali u għall-koordinazzjoni tat-tassazzjoni tal-petrol bla ċomb u tal-gas oil li jintużaw bħala fjuwil tal-magni (COM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant ta' l-Atlantiku u l-Mediterran (COM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (COM(2007)0122 - C6-0116/2007 - 2007/0045(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG, CONT

2) mill-Membri:

a) proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Graham Watson, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck u Marco Pannella, f'isem il-grupp ALDE. Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a recommendation to the Council on production of opium for medical purposes in Afghanistan (B6-0187/2007)
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: LIBE


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 02/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0070/2007 - SEC(2007)0027 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat b'mod parzjali t-trasferiment bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 03/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0069/2007 - SEC(2007)0028 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 04/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0071/2007 - SEC(2007)0155 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 05/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0072/2007 - SEC(2007)0156 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 06/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0073/2007 - SEC(2007)0157 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 07/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0074/2007 - SEC(2007)0158 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 08/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0092/2007 - SEC(2007)0159 final).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.


4. Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera

Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Andreas Schwab f'isem il-grupp PPE-DE, Pervenche Berès f'isem il-grupp PSE, Diana Wallis f'isem il-grupp ALDE, Mario Borghezio f'isem il-grupp UEN, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, James Nicholson, Aloyzas Sakalas, Mieczysław Edmund Janowski, Daniel Hannan, Ryszard Czarnecki u Joaquín Almunia.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Sitwazzjoni ta' nisa b'diżabiltà fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni ta' nisa b'diżabiltà fl-Unjoni Ewropea [2006/2277(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

Esther Herranz García ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anna Záborská f'isem il-grupp PPE-DE, Lissy Gröner f'isem il-grupp PSE, Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Lydia Schenardi f'isem il-grupp ITS, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Amalia Sartori, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Piia-Noora Kauppi u Silvia-Adriana Ţicău.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


6. Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President ħabbar, skond l-Artikolu 57 (1), li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni komuni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fid-19 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 27.04.2007.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)

IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

7. Avviżi tal-President

Il-President avża li l-Konferenza tal-Presidenti, waqt il-laqgħa tagħha ta' dalgħodu, iddeċidiet b'maġġoranza kbira ħafna li tassoċja ruħja mal-komunikat għall-istampa li nħareġ ilbieraħ mill-President dwar ir-revoka tal-mandat ta' Bronisław Geremek, u li nqara minnu:

"S'issa l-Parlament Ewropew għadu ma rċieva l-ebda avviż min-naħa ta' l-awtoritajiet Pollakki dwar il-mandat ta' Bronisław Geremek.

Bronisław Geremek huwa persunaġġ politiku apprezzat ħafna, li dejjem impenjat għall-ħarsien tad-demokrazija f'pajjiżu u kif ukoll għall-unifikazzjoni ta' l-Ewropa. Aħna se neżaminaw il-possibilitajiet legali kollha qabel ma jiġi permess li jkompli l-ħidma tiegħu.

Skond it-tagħrif għad-dispożizzjoni tagħna, il-Qorti Kostituzzjonali tal-Polonja bħalissa qed teżamina l-liġi li fuqha hi bażata r-revoka tal-mandat ta' Bronisław Geremek. Il-verdett tal-Qorti hu mistenni fil-ġimgħat li ġejjin.

Jien qabbadt lis-Servizz Legali tal-Parlament biex jeżamina s-sitwazzjoni legali preċiża. Il-kwistjoni se tiġi ttrattata wkoll mill-Konferenza tal-Presidenti waqt il-laqgħa tagħha ta' għada."

Il-President żied li l-Konferenza tal-Presidenti magħquda flimkien tesprimi s-simpatija u s-solidarjetà tagħha lil Bronisław Geremek.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


8.1. Simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika tad-direttivi dwar il-ħarsien tas-saħħa u tas-sigurta' fuq il-post tax-xogħol***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb tas-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0157)


8.2. Kumpens għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi ta' Guiana u Réunion (2007-2013) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi ta' Guiana u Réunion għall-perijodu bejn l-2007 u l-2013 [COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0158)


8.3. Emenda tad-Deċiżjoni 2004/585/KE li tistabbilixxi l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali fil-qafas tal-Politika Komuni dwar is-Sajd* (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2004/585/KE li tistabbilixxi l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali fil-qafas tal-Politika Komuni dwar is-Sajd [COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0159)


8.4. Sitwazzjoni ta' nisa b'diżabiltà fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni ta' nisa b'diżabiltà fl-Unjoni Ewropea [2006/2277(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0160)


8.5. Informazzjoni bażi dwar l-ugwaljanza tas-setgħa għall-infiq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni biex tkun provduta informazzjoni bażi dwar l-ugwaljanza tas-setgħa għall-Infiq u għall-kalkolu u t-tixrid tagħha [COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A6-0077/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0161)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0161)


8.6. Timijiet ta’ intervent rapidu fil-fruntieri ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi mekkaniżmu għal ħolqien ta’ timijiet ta’ intervent rapidu fil-fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0162)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0162)


8.7. Konservazzjoni u sfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-qafas tal-Politika Komuni dwar is-Sajd [COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0163)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0163)


8.8. Galileo (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0155/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0164)


8.9.  Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2006 u l-politika ta' l-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2006 u l-politika ta' l-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem [ 2007/2020(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Simon Coveney (A6-0128/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0165)

Tkellmu:

- Sarah Ludford proponiet żewġ emendi orali għall-emenda 19 u għall-emenda 13, rispettivament, li ġew sostnuti minn Simon Coveney (rapporteur), u li nżammu;

- Simon Coveney propona emenda orali għall-paragrafu 94, li nżammet;

- Józef Pinior propona emenda orali għall-paragrafu 150, li ma nżammitx, peress li iktar minn 40 Membru ma qablux li għandha titqies.


8.10. Moratorja għall-piena tal-mewt (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0164/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0166)

Tkellmu:

Marco Cappato propona emenda orali għaċ-ċitazzjoni 4, li nżammet.


8.11.  L-Omofobija fl-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007 u B6-0171/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0167/2007

(flok B6-0167/2007, B6-0168/2007 u B6-0171/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Martine Roure u Michael Cashman f'isem il-grupp PSE,

Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford u Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE,

Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE,

Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2007)0167)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0170/2007 waqgħet.)

Tkellmu:

- Zbigniew Zaleski dwar il-vokabularju użat fit-test tal-mozzjoni konġunta;

- Kathalijne Maria Buitenweg li proponiet emenda orali biex jiddaħħal paragrafu 12a ġdid, li ma nżammitx, peress li iktar minn 40 Membru ma qablux li għandha titqies.


8.12.  Finanzjament Pubbliku fl-EMU fl-2006 (votazzjoni)

Rapport dwar il-finanzjament Pubbliku fl-EMU fl-2006 [2007/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0168)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Ilda Figueiredo - A6-0059/2007: Andreas Mölzer

Rapport Esther Herranz García - A6-0075/2007: Zita Pleštinská

Rapport Gérard Deprez - A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys u Andreas Mölzer

L-Omofobija fl-Ewropa - RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß u Manfred Weber


10. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Arlene McCarthy ddikjarat li, minħabba raġunijiet ta' natura teknika, ma setgħatx tivvota għar-riżoluzzjoni konġunta RC-B6-0167/2007 (L-Omofobija fl-Ewropa).


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Aġenda

Waqt il-laqgħa tagħha ta' dalgħodu, il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tipproponi l-modifiki li ġejjin għall-aġenda tas-seduti tad-9 u l-10.05.2007:

- Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Laqgħa għolja bejn l-UE u r-Russja

Skadenza għat-tressiq ta' emendi u mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta: it-Tlieta 08.05.2007 fl-10.00.

- Ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari ta' Lissy Gröner (A6-0147/2007) dwar: Daphne III: Programm speċifiku "il-ġlieda kontra l-vjolenza" li l-votazzjoni għaliha kienet prevista nhar il-Ħamis 10.05, iddaħlet, b'dibattitu, fis-sessjoni parzjali ta' Mejju 2007

fi Strasburgu.

-Kompożizzjoni tal-Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima:

In-nomini proposti mill-Konferenza tal-Presidenti se jitħabbru fil-bidu tas-seduta ta' l-Erbgħa 9.05.2007.

Skadenza għat-tressiq ta' emendi: l-Erbgħa 9.05.2007 fis-18.00.

Votazzjoni: il-Ħamis 10.05.2007

Il-Parlament approva t-tibdiliet


13. Zimbabwe (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Zimbabwe

Günter Nooke (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Geoffrey Van Orden f'isem il-grupp PPE-DE, Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE, Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, Athanasios Pafilis f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Michael Gahler, Ana Maria Gomes, James Nicholson u Józef Pinior.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva u Michael Gahler f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0162/2007);

- Gabriele Zimmer u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar iż-Żimbabwe (B6-0163/2007);

- Marek Aleksander Czarnecki u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, dwar iż-Żimbabwe (B6-0165/2007);

- Margrietus van den Berg u Glenys Kinnock f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0166/2007);

- Marie-Hélène Aubert u Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq iż-Żimbabwe (B6-0169/2007);

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0188/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.4 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


14. Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 24.04.2007)


14.1. Twaqqif reċenti ta' dimostrazzjonijiet fir-Russja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 u B6-0186/2007

Danutė Budreikaitė, Michał Tomasz Kamiński, Milan Horáček, Tunne Kelam, Erik Meijer u Panagiotis Beglitis ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Gabriele Stauner f'isem il-grupp PPE-DE, Józef Pinior f'isem il-grupp PSE, Marcin Libicki f'isem il-grupp UEN, Witold Tomczak f'isem il-grupp IND/DEM, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Günter Nooke (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.1 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


14.2. Il-ħtif tal-Ġurnalist Alan Johnston f'Gaża

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 u B6-0184/2007

Richard Howitt, Marcin Libicki, Marios Matsakis, Erik Meijer, Carl Schlyter u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Simon Coveney f'isem il-grupp PPE-DE, Elizabeth Lynne f'isem il-grupp ALDE, Zuzana Roithová, Sarah Ludford, Günter Nooke (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.2 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


14.3. Sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 u B6-0185/2007

Karin Scheele, Marios Matsakis, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Thomas Mann u Michał Tomasz Kamiński ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, Günter Nooke (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.3 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


Tkellem Simon Coveney f'isem il-grupp PPE-DE, li feraħ bl-ewwel parteċipazzjoni tal-Kunsill għad-dibattiti ta' nhar il-Ħamis wara nofsinhar dwar id-drittijiet tal-bniedem.

15. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


15.1. Twaqqif reċenti ta' dimostrazzjonijiet fir-Russja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 u B6-0186/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0172/2007

(flok B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 u B6-0186/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola u Simon Coveney f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Panagiotis Beglitis u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Henrik Lax, Marco Cappato, Marios Matsakis u Janusz Onyszkiewicz f'isem il-grupp ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Gintaras Didžiokas u Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN,

Bart Staes, Milan Horáček u Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2007)0169)


15.2. Il-ħtif tal-Ġurnalist Alan Johnston f'Gaża (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 u B6-0184/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0159/2007

(flok B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 u B6-0184/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Simon Coveney, Charles Tannock, John Bowis, Frieda Brepoels u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE,

Richard Howitt, Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Thijs Berman u Panagiotis Beglitis f'isem il-grupp PSE,

Elizabeth Lynne, Chris Davies, Sarah Ludford u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE,

Brian Crowley, Konrad Szymański u Gintaras Didžiokas f'isem il-grupp UEN,

Margrete Auken, Jill Evans u Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2007)0170)


15.3. Sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 u B6-0185/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0160/2007

(flok B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 u B6-0185/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Thomas Mann, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Marc Tarabella f'isem il-grupp PSE,

Jules Maaten u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE

Gintaras Didžiokas f'isem il-grupp UEN,

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda u Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE,

Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL

(Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan u Marek Aleksander Czarnecki irtiraw il-firma tagħhom f'isem il-Grupp UEN.)

Adottata (P6_TA(2007)0171)


15.4. Zimbabwe (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0162/2007, B6-0163/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007 u B6-0188/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0162/2007

(flok B6-0162/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007 u B6-0188/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Geoffrey Van Orden u Michael Gahler f'isem il-grupp PPE-DE

Margrietus van den Berg u Glenys Kinnock f'isem il-grupp PSE,

Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE,

Marek Aleksander Czarnecki u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN,

Marie-Hélène Aubert u Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2007)0172)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0163/2007 waqgħet.)


16. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.


17. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.


18. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet Rumeni kompetenti avżaw bil-ħatra ta' Cristian Silviu Buşoi u Horia-Victor Toma rispettivament minflok Adrian Mihai Cioroianu u Ovidiu Ioan Silaghi, bħala Membri tal-Parlament, b'seħħ mill-24.04.2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm is-setgħat tagħhom ma jiġux verifikati u sakemm ma tkunx ittieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Cristian Silviu Buşoi u Horia-Victor Toma jieħdu posthom fil-Parlament u fl-entitajiet tiegħu, waqt li jgawdu kompletament mid-drittijiet tagħhom, bil-kundizzjoni li huma jkunu preżentaw minn qabel id-dikjarazzjoni li huma ma jwettqu l-ebda funzjoni li hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


19. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi PPE-DE, PSE u UEN, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Riccardo Ventre

Kumitat LIBE u Kumitat FEMM: Esther De Lange

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE: Michael Cashman jieħu post Glenis Willmott

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa: Glenis Willmott

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel:

- Edit Bauer jieħu post Christian Ehler

- Mirosław Mariusz Piotrowski

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja: Christian Ehler jieħu post Edit Bauer

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina: Joop Post jieħu post Ria Oomen-Ruijten

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana: Astrid Lulling


20. Verifika tas-setgħat

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jivvalida l-mandat ta' Joop Post b'seħħ mill-1.03.2007.


21. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The placing of plant protection products on the market (COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))
(opinjoni: ITRE, IMCO)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati ENVI, AGRI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 07.12.2006)

Kumitat ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Prospects for the internal gas and electricity market (2007/2089(INI))
(opinjoni: ENVI, IMCO, REGI)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati ITRE, ECON
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat LIBE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Towards an EU strategy on the rights of the child (2007/2093(INI))
(opinjoni: DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati LIBE, FEMM
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat JURI

- Emenda tar-Regoli ta' Proċedura fid-dawl ta' l-Istatut għall-Membri (2006/2195(REG))
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: JURI

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva

Kumitat FEMM

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on equality between women and men in the European Union - 2007 (2007/2065(INI))
(opinjoni: CULT, AGRI, EMPL, LIBE, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 21.03.2007)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The road-map for the Union's constitutional process (2007/2087(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa A more effective EU policy for South Caucasus: from promises to actions (2007/2076(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Strengthening the European neighbourhood policy (2007/2088(INI))
(opinjoni: LIBE, INTA, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat CONT

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Court of Auditor' Special Report No 9/2006 concerning translation expenditure incurred by the Commission, the Parliament and the Council (2007/2077(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat CULT

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The role of sport in education (2007/2086(INI))
(opinjoni: FEMM)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat ECON

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Contribution of taxation and customs policies to the Lisbon Strategy (2007/2097(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI, IMCO)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on Competition Policy 2005 (2007/2078(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa International Health Regulations (2007/2079(INI))
(opinjoni: LIBE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa A Road Map for renewable energy in Europe (2007/2090(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, AGRI, ENVI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Conventional energy sources and energy technology (2007/2091(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Prospects for the internal gas and electricity market (2007/2089(INI))
(opinjoni: ENVI, IMCO, REGI, ECON)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Better Regulation in the European Union (2007/2095(INI))
(opinjoni: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Strategy for the simplification of the regulatory environment (2007/2096(INI))
(opinjoni: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat LIBE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Towards an EU strategy on the rights of the child (2007/2093(INI))
(opinjoni: DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI, FEMM)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Application of Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (2007/2094(INI))
(opinjoni: FEMM, EMPL)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Airport capacity and ground handling: towards a more efficient policy (2007/2092(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa On progress in the negotiations concerning the framework decision on combating racism and xenophobia (2007/2067(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 19.04.2007)


22. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

6/2007

Adriana Poli Bortone

25

7/2007

Oldřich Vlasák

13

8/2007

Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer u Bernat Joan i Marí

264

9/2007

Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis u Linda McAvan

153

10/2007

Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen u Iñigo Méndez de Vigo

277

11/2007

Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb u John Bowis

238

12/2007

Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini u Daniel Cohn-Bendit

229

13/2007

Daniel Strož

12

14/2007

Jamila Madeira

50

15/2007

Adriana Poli Bortone

37

16/2007

Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni u ClaudeTurmes

304

17/2007

Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophie in't Veld, Luisa Morgantini u Hiltrud Breyer

153

18/2007

Urszula Krupa u Witold Tomczak

15

19/2007

Daniel Strož, Athanasios Pafilis u Tobias Pflüger

41

20/2007

Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber u Claudio Fava

92

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti u Anna Záborská

46

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini u Caroline Lucas

93

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits u Csaba Sándor Tabajdi

23

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser u Mihael Brejc

148

25/2007

Andreas Mölzer

10

26/2007

Andreas Mölzer

2

27/2007

Aldo Patriciello

40

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior u Marco Pannella

72

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi u Jens Holm

75

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu u Alexandru Ioan Morţun

14

31/2007

Andreas Mölzer

8

32/2007

Elizabeth Lynne

60

33/2007

Jacky Henin u Marco Rizzo

11

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

10

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner u Raül Romeva i Rueda

101

36/2007

Romana Jordan Cizelj u Jan Christian Ehler

20

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono u PatrickGaubert

60

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

10

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure u Mojca Drčar Murko

42

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall u Nina Škottová

30

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes u Feleknas Uca

37

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves u Jean Lambert

50

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras u Dimitrios Papadimoulis

124

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz u Pia Elda Locatelli

49


23. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


24. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 09.05.2007 u 10.05.2007.


25. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 17.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toma, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza