Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

3. Sammansättning av det tillfälliga utskottet för klimatförändringar (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)

Talmannen meddelade att han från talmanskonferensen hade mottagit förslag till utnämning av ledamöter till det tillfälliga utskottet för klimatförändringar. Dessa förslag hade sänts till ledamöterna per e-post och återfinns som bilaga till detta protokoll.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: den 9.5.2007, kl. 18.00.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 10.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy