Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 9. května 2007 - Brusel

4. Pořad jednání
Doslovné záznamy

Byl schválen plán práce (bod 13 zápisu ze dne 23.04.2007) a k pořadu jednání byly rozdány tiskové opravy (PE 387.009/OJ/COR).

Žádosti o změnu pořadu jednání:

- žádost skupiny PPE-DE o přeložení projednávání zprávy Elmar Brok o Výroční zprávě o SZBP za rok 2005(A6-0130/2007) na příští dílčí zasedání.

Vystoupil Joseph Daul za skupinu PPE-DE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

- žádost skupiny PSE o přeložení projednávání zprávy Astrid Lulling o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (A6-0148/2007) na příští dílčí zasedání.

Vystoupili Hannes Swoboda za skupinu PSE s odůvodněním žádosti, Astrid Lulling (zpravodajka) a Nils Lundgren.

Parlament žádost schválil jmenovitým hlasováním (IND/DEM) (72 pro, 64 proti, 2 zdržení se).

Pořad jednání byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí