Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. maj 2007 - Bruxelles

4. Dagsorden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at arbejdsplanen var fastsat (punkt 13 i protokollen af 23.04.2007), og at en rettelse til dagsordenen(PE 387.009/OJ/COR) var omdelt.

Anmodninger om ændring af dagsordenen:

- anmodning fra PPE-DE-Gruppen om udsættelse af Elmar Broks betænkning om årsrapporten for 2005 om FUSP (A6-0130/2007) til næste mødeperiode.

Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen tog ordet for at begrunde anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodningen.

- anmodning fra PSE-Gruppen udsættelse af Astrid Lullings betænkning om en indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (A6-0148/2007) til næste mødeperiode.

Talere: Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Astrid Lulling (ordfører) og Nils Lundgren.

Parlamentet godkendte denne anmodning ved afstemning ved navneopråb (IND/DEM) (72 for, 64 imod, 2 hverken/eller).

Dagsordenen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik