Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 maja 2007 r. - Bruksela

4. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Porządek obrad został ustalony (pkt 13 protokołu z dnia 23.04.2007 r. i rozesłana została errata do porządku obrad (PE 387.009/OJ/COR).

wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- wniosek grupy PPE-DE o przesunięcie na kolejną sesję sprawozdania Elmara Broka w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2005 dotyczącego WPZiB (A6-0130/2007).

Głos zabrał Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

- wniosek grupy PSE o przesunięcie na kolejną sesję sprawozdania Astrid Lulling w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu inapojów alkoholowych (A6-0148/2007).

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Astrid Lulling (sprawozdawczyni) i Nils Lundgren.

W głosowaniu imiennym (IND/DEM) (72 głosy za, 64 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności