Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

4. Föredragningslista
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att arbetsplanen hade fastställts (punkt 13 i protokollet av den 23.04.2007) och att en rättelse till föredragningslistan (PE 387.009/OJ/COR) hade delats ut.

Föreslagna ändringar av föredragningslistan:

- PPE-DE-gruppen begärde att betänkandet av Elmar Brok om gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (A6-0130/2007) skulle flyttas till påföljande sammanträdesperiod.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

- PSE-gruppen begärde att betänkandet av Astrid Lulling om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (A6-0148/2007) skulle flyttas till påföljande sammanträdesperiod.

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen, som motiverade begäran, samt Astrid Lulling (föredragande) och Nils Lundgren.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (IND/DEM) (72 ja-röster, 64 nej-röster, 2 nedlagda röster).

Föredragningslistan var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy