Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

5. Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter har ännu inte lämnat uppgifter om ekonomiska intressen för år 2006, i enlighet med artikel 2 femte stycket i bilaga I till arbetsordningen:

Luis Herrero-Tejedor och Michael Henry Nattrass.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy