Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 май 2007 г. - Брюксел

8. Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Писмени декларации № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.

Правна информация - Политика за поверителност