Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

8. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου