Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

8. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy