Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 май 2007 г. - Брюксел

9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз;

- Протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Украйна, от друга страна, относно присъединяването на Република България и Румъния към СПС;

- Протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество, за създаване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз;

- Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна, представлявана от правителството на Украйна, относно удължаване и изменение на споразумението между Европейската общност и Украйна за търговията с текстилни продукти.

Правна информация - Политика за поверителност