Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 maja 2007 r. - Bruksela

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych;

- protokół do umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW;

- protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,a Federacją Rosyjską, z drugiej strony,w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej;

- porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą,
reprezentowaną przez rząd Ukrainy, dotyczące rozszerzenia zakresu i wprowadzenia zmian do umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi
.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności