Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Paraguay om vissa luftfartsaspekter

- Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete

- Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska Federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

- Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina, företrätt av Ukrainas regering, om förlängning och ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om handel med textilprodukter

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy