Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0189/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 10
PV 09/05/2007 - 11
CRE 09/05/2007 - 11

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.14
CRE 10/05/2007 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 9. mája 2007 - Brusel

11. Posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (predložené návrhy uznesení)
Doslovný zápis

Rozprava sa konala 25.4.2007 (bod 21 zápisnice zo dňa 25.04.2007).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Jerzy Kułakowski a Bernard Lehideux za skupinu ALDE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (B6-0189/2007);

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter a Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (B6-0193/2007);

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl a Anne Van Lancker za skupinu PSE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (B6-0197/2007);

- Gabriele Stauner a Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania pracovníkov a konzultácií s nimi (B6-0198/2007).

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 10.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia