Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0189/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 10
PV 09/05/2007 - 11
CRE 09/05/2007 - 11

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.14
CRE 10/05/2007 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

11. Förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (ingivna resolutionsförslag)
CRE

Debatten hölls den 25.04.2007 (punkt 21 i protokollet av den 25.04.2007).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Jerzy Kułakowski och Bernard Lehideux för ALDE-gruppen, om förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0189/2007),

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, om förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0193/2007),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl och Anne Van Lancker för PSE-gruppen, om förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0197/2007),

- Gabriele Stauner och Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, om förbättring av gemenskapens lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0198/2007).

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 10.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy