Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0190/2007

Разисквания :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Гласувания :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0178

Протокол
Сряда, 9 май 2007 г. - Брюксел

13. Среща на върха ЕС/Русия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Среща на върха ЕС/Русия

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, от името на групата ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere и Bart Staes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko и Jan Tadeusz Masiel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna и Panagiotis Beglitis, от името на групата PSE, относно срещата на върха между ЕС и Русия (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно подготовката на деветата среща на върха между ЕС и Русия в Самара на 18 май, 2007 г. (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно подготовката на деветата среща на върха между ЕС и Русия в Самара на 18 май 2007 г. (B6-0192/2007);

- André Brie и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно срещата на върха между ЕС и Русия (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE , относно срещата на върха между ЕС и Русия, която ще се проведе на в Самара на 18 май 2007 г. (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата UEN, относно срещата на върха, която ще се проведе в Самара на 18 май 2007 г. (B6-0196/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 10.05.2007.

Правна информация - Политика за поверителност