Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0190/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0178

Notulen
Woensdag 9 mei 2007 - Brussel

13. Top EU/Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top EU/Rusland

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Marie Le Pen, namens de ITS-Fractie, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere en Bart Staes.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko en Jan Tadeusz Masiel.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna en Panagiotis Beglitis, namens de PSE-Fractie, over de Top EU-Rusland (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de voorbereidingen voor de 9e top EU-Rusland in Samara op 18 mei 2007 (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorbereidingen voor de negende Top EU-Rusland in Samara op 18 mei 2007 (B6-0192/2007);

- André Brie en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Top EU-Rusland (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de in Samara te houden top EU-Rusland op 18 mei 2007 (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie, over de Top EU-Rusland op 18 mei 2007 te Samara (B6-0196/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 10.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid