Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0190/2007

Debaty :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Głosowanie :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0178

Protokół
Środa, 9 maja 2007 r. - Bruksela

13. Szczyt UE/Rosja (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Szczyt UE/Rosja

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Marie Le Pen w imieniu grupy ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere i Bart Staes.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko i Jan Tadeusz Masiel.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, w sprawie szczytu UE-Rosja (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie przygotowań do dziewiątego szczytu UE – Rosja w Samarze w dniu 18 maja 2007 r. (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przygotowań do 9. spotkania na szczycie UE-Rosja w Samarze dnia 18 maja 2007 r. (B6-0192/2007);

- André Brie i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie szczytu UE-Rosja (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE , w sprawie szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w Samarze w dniu 18 maja 2007 r. (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, w sprawie spotkania na szczycie UE-Rosja, które ma się odbyć w dniu 18 maja 2007 r. w Samarze (B6-0196/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 10.05.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności