Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0190/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0178

Zápisnica
Streda, 9. mája 2007 - Brusel

13. Samit EÚ/Rusko (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: Samit EÚ/Rusko

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen za skupinu ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere a Bart Staes.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko a Jan Tadeusz Masiel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna a Panagiotis Beglitis za skupinu PSE, o samite EÚ – Rusko (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, o prípravách na 9. samit EÚ - Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, o prípravách na 9. samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0192/2007);

- André Brie a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, o samite EÚ – Rusko (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE , o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0196/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 10.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia