Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0190/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0178

Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel

13. Toppmöte EU/Ryssland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Toppmöte EU/Ryssland

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jean-Marie Le Pen för ITS-gruppen, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere och Bart Staes.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko och Jan Tadeusz Masiel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna och Panagiotis Beglitis för PSE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0190/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om förberedelserna inför det nionde toppmötet EU–Ryssland i Samara den 18 maj 2007 (B6-0191/2007),

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför det nionde toppmötet mellan EU och Ryssland i Samara den 18 maj 2007 (B6-0192/2007),

- André Brie och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0194/2007),

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen , om toppmötet mellan EU och Ryssland som skall hållas i Samara den 18 maj 2007 (B6-0195/2007),

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland i Samara den18 maj 2007 (B6-0196/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 10.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy