Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2172(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0127/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0127/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 14
CRE 09/05/2007 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.8
CRE 10/05/2007 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0179

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

14. Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; [2006/2172(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michel Rocard (A6-0127/2007)

Ο Michel Rocard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιAntonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Francisco José Millán Mon, Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Simon Busuttil, Libor Rouček, Pierre Schapira, Richard Howitt, Michel Rocard, Günter Gloser και Jacques Barrot.(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου