Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0183(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0124/2007

Ingediende teksten :

A6-0124/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 15
CRE 09/05/2007 - 15

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0177

Notulen
Woensdag 9 mei 2007 - Brussel

15. Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van spiegels op bestaande in de Gemeenschap geregistreerde vrachtwagens [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) en Engelbert Lütke Daldrup (fungerend voorzitter van de Raad).

Paolo Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 10.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid