Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0124/2007

Teksty złożone :

A6-0124/2007

Debaty :

PV 09/05/2007 - 15
CRE 09/05/2007 - 15

Głosowanie :

PV 10/05/2007 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0177

Protokół
Środa, 9 maja 2007 r. - Bruksela

15. Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Głos zabrali: Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) i Lütke Daldrup (urzędujący przewodniczący Rady).

Paolo Costa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Lütke Daldrup i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 10.05.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności