Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0124/2007

Predkladané texty :

A6-0124/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 15
CRE 09/05/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0177

Zápisnica
Streda, 9. mája 2007 - Brusel

15. Dodatočná montáž spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0124/2007)

Vystúpili títo poslanci: Jacques Barrot (podpredseda Komisie) a Engelbert Lütke Daldrup (úradujúci predseda Rady).

Paolo Costa uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE a Marian Harkin za skupinu ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 10.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia