Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0131/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0131/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0174

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

16. Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Erik Meijer (A6-0131/2007)

Ο Erik Meijer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Engelbert Lütke Daldrup (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paolo Costa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Georg Jarzembowski, Gilles Savary, Jeanine Hennis-Plasschaert, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Gabriele Albertini, Christine De Veyrac, Engelbert Lütke Daldrup και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου