Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. mai 2007 - Brüssel

17. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
Istungi stenogramm

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

György Schöpflin;

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská ja Czesław Adam Siekierski.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika