Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2007. gada 9. maijs - Brisele

17. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
Stenogramma

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem: György Schöpflin;

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská un Czesław Adam Siekierski.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika