Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 mei 2007 - Brussel

17. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
Volledige verslagen

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

György Schöpflin.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská en Czesław Adam Siekierski.

Juridische mededeling - Privacybeleid