Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 maja 2007 r. - Bruksela

17. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
Pełne sprawozdanie

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

György Schöpflin;

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská i Czesław Adam Siekierski.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności