Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 mai 2007 - Bruxelles

17. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante: György Schöpflin;

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská şi Czesław Adam Siekierski.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate