Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. mája 2007 - Brusel

17. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Doslovný zápis

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci: György Schöpflin;

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská a Czesław Adam Siekierski.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia