Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0144/2007

Ingediende teksten :

A6-0144/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 18
CRE 09/05/2007 - 18

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0175

Notulen
Woensdag 9 mei 2007 - Brussel

18. Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

Jacques Toubon licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie, Janelly Fourtou, namens de ALDE-Fractie, en Charlotte Cederschiöld.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 10.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid