Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0153(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0145/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 19
CRE 09/05/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0176

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

19. Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά («Οδηγία-πλαίσιο») [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

Ο Malcolm Harbour παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Engelbert Lütke Daldrup (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου