Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2012(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0156/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0156/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 22

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0182

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

22. Συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά 720/2002)(συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στο Thule το 1968 (αναφορά 720/2002) [2006/2012(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0156/2007)

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου