Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 9 май 2007 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на временната комисия по измененията на климата (краен срок за внасяне на изменения)
 4.Дневен ред
 5.Декларация за финансови интереси
 6.Внесени документи
 7.Писмени декларации (внасяне)
 8.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 11.Укрепване на европейското законодателство в областта на информирането и консултирането на работниците (внасяне)
 12.Изявление на председателството (Eстония)
 13.Среща на върха ЕС/Русия (разискване)
 14.Реформи в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз (разискване)
 15.Оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
 16.Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт ***II (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.Правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти ***II (разискване)
 19.Рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета ***II (разискване)
 20.Страни от региона на Африканския рог: регионално политическо партньорство на ЕС за мир, сигурност и развитие (разискване)
 21.Оценка на Евратом (разискване)
 22.Защита на околната среда от радиация след катастрофата на военен самолет в Гренландия (петиция 720/2002) (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (147 kb) Присъствен списък (56 kb)       
 
Протокол (144 kb) Присъствен списък (21 kb) Резултати от поименно гласуване (54 kb) Приложение 1 (42 kb) 
 
Протокол (189 kb) Присъствен списък (68 kb) Резултати от поименно гласуване (89 kb) Приложение 1 (57 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност