Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 4.Ημερήσια διάταξη
 5.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν)
 12.Δήλωση της Προεδρίας (Εσθονία)
 13.Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (συζήτηση)
 14.Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (συζήτηση)
 15.Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων ***I (συζήτηση)
 16.Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***II (συζήτηση)
 19.Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων ***II (συζήτηση)
 20.Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη (συζήτηση)
 21.Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (συζήτηση)
 22.Συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά 720/2002)(συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (147 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (147 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (53 kb) Παράρτημα 1 (42 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (77 kb) Παράρτημα 1 (58 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου