Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Sammansättning av det tillfälliga utskottet för klimatförändringar (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)
 4.Föredragningslista
 5.Uppgifter om ekonomiska intressen
 6.Inkomna dokument
 7.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 8.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (ingivna resolutionsförslag)
 12.Uttalande av talmannen (Estland)
 13.Toppmöte EU/Ryssland (debatt)
 14.Reformerna i arabvärlden: Vilken strategi för Europeiska unionen? (debatt)
 15.Montering i efterhand av backspeglar på tunga lastbilar ***I (debatt)
 16.Kollektivtrafik på järnväg och väg ***II (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***II (debatt)
 19.Godkännande av fordon och släpvagnar ***II (debatt)
 20.Afrikas horn: EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling (debatt)
 21.Utvärdering av Euratom (debatt)
 22.Skydd av miljön mot strålning till följd av en olycka med ett militärflygplan på Grönland (framställning nr 720/2002) (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (131 kb) Närvarolista (56 kb)       
 
Protokoll (120 kb) Närvarolista (21 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (52 kb) Bilaga 1 (41 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Närvarolista (63 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (79 kb) Bilaga 1 (52 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy