Index 
Proces-verbal
PDF 173kWORD 148k
Miercuri, 9 mai 2007 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa comisiei temporare pentru schimbările climatice (termen de depunere a amendamentelor)
 4.Ordinea de zi
 5.Declaraţie de interese financiare
 6.Depunere de documente
 7.Declaraţii scrise (depunere)
 8.Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 11.Consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (propuneri de rezoluţie depuse)
 12.Declaraţia preşedinţiei (Estonia)
 13.Reuniune la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)
 14.Reformele din lumea arabă: ce strategie ar trebui să adopte UE? (dezbatere)
 15.Post-echiparea cu oglinzi retrovizoare la vehiculele grele ***I (dezbatere)
 16.Serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători ***II (dezbatere)
 17.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 18.Norme privind cantităţile nominale ale produselor preambalate ***II (dezbatere)
 19.Industria automobilă: omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor ***II (dezbatere)
 20.Cornul Africii: un parteneriat politic regional al UE pentru pace, securitate şi dezvoltare (dezbatere)
 21.Evaluarea Euratom (dezbatere)
 22.Protecţia mediului înconjurător împotriva radiaţiilor produse ca urmare a prăbuşirii unui avion militar în Groenlanda (petiţia nr.720/2002) (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 16.30.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

Jan Jerzy Kułakowski a comunicat că a fost prezent la şedinţele din 25.04.2007 şi 26.04.2007 dar că numele său nu figurează pe listele de prezenţă.

°
° ° °

Au intervenit: Paul Rübig cu privire la motivele retragerii de pe ordinea de zi a raportului său privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă (A6-0155/2007), prevăzut iniţial pe ordinea de zi (punctul 76) şi Brian Crowley cu privire la formarea, ieri, a unui nou guvern în Irlanda de Nord (Preşedintele a anunţat că a adresat o scrisoare de felicitare primului ministru şi vice prim-ministrului din Irlanda de Nord).


3. Componenţa comisiei temporare pentru schimbările climatice (termen de depunere a amendamentelor)

Preşedintele a anunţat că a primit din partea Conferinţei preşedinţilor propuneri de numire pentru comisia temporară privind schimbările climatice, care au fost transmise deputaţilor prin poştă electronică şi figurează în anexa la prezentul proces-verbal.

Termen de depunere a amendamentelor: 09.05.2007, ora 18

Vot: punctul 7.6 al PV din 10.05.2007.


4. Ordinea de zi

Ordinea lucrărilor a fost stabilită (punctul 13 al PV din 23.04.2007) şi a fost distribuit un corrigendum la ordinea de zi (PE 387.009/OJ/COR).

Solicitări de modificare a ordinii de zi:

- solicitarea Grupului PPE-DE de reportare pentru următoarea perioadă de sesiune a raportului lui Elmar Brok privind raportul anual 2005 privind PESC (A6-0130/2007).

A intervenit Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, care a motivat solicitarea.

Parlamentul a aprobat solicitarea.

- solicitarea Grupului PSE de reportare pentru următoarea perioadă de sesiune a raportului lui Astrid Lulling privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice (A6-0148/2007).

Au intervenit: Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, care motivează solicitarea, Astrid Lulling (raportoare) şi Nils Lundgren.

Prin apel nominal (IND/DEM) (72 pentru, 64 împotrivă, 2 abţineri), Parlamentul a aprobat solicitarea.

Ordinea de zi a fost astfel stabilită.


5. Declaraţie de interese financiare

Următorii deputaţi nu şi-au actualizat încă declaraţia de interese financiare pentru anul 2006, în conformitate cu Anexa I articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

Luis Herrero-Tejedor şi Michael Henry Nattrass.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte

- Raport privind promovarea muncii decente pentru toţi (2006/2240(INI)) - EMPL - Raportoare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

- Raport privind ajutorul pentru comerţ acordat de UE (2006/2236(INI)) - INTA - Raportor: David Martin (A6-0088/2007)

- Raport privind stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 (2006/2233(INI)) - ENVI - Raportor: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

- Raport privind politica de locuinţe şi politica regională (2006/2108(INI)) - REGI - Raportor: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

- Raport privind aportul viitoarei politici regionale la capacitatea de inovare a Uniunii Europene (2006/2104(INI)) - REGI - Raportor: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind post-echiparea cu oglinzi retrovizoare la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri înregistrate pe teritoriul Comunităţii (COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)) - TRAN - Raportor: Paolo Costa (A6-0124/2007)

- Raport privind reformele din lumea arabă: ce strategie trebuie să adopte Uniunea Europeană? (2006/2172(INI)) - AFET - Raportor: Michel Rocard (A6-0127/2007)

- Raport privind evaluarea Euratom – 50 de ani de politici europene în domeniul energiei nucleare (2006/2230(INI)) - ITRE - Raportor: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

- Raport privind raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind principalele aspecte şi opţiunile fundamentale în domeniul PESC, inclusiv implicaţiile financiare pentru bugetul general al Comunităţilor Europene (punctul H, alineatul (40) din Acordul interinstituţional din 6 mai 1999) – (2006/2217(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A6-0130/2007)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui al doilea protocol adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)) - INTA - Raportor: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

- Raport privind modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare (2005/2238(REG)) - AFCO - Raportoare: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

- Raport privind Cornul Africii: un parteneriat politic regional al UE pentru pace, securitate şi dezvoltare (2006/2291(INI)) - DEVE - Raportor: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/84/EEC privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)) - ECON - Raportoare: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

- Raport privind impactul şi consecinţele politicilor structurale asupra coeziunii Uniunii Europene (2006/2181(INI)) - REGI - Raportoare: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

- ***I Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de modificare a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)) - ITRE - Raportor: Paul Rübig (A6-0155/2007)

- Raport privind consecinţele accidentului aerian de la Thule din 1968 asupra sănătăţii publice (Petiţia 720/2002) (2006/2012(INI)) - PETI - Raportoare: Diana Wallis (A6-0156/2007)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)) - TRAN - Raportor: Erik Meijer (A6-0131/2007)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)) - IMCO - Raportor: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de omologare a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective („Directivă-cadru”) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)) - IMCO - Raportor: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)


7. Declaraţii scrise (depunere)

Următorii deputaţi au prezentat declaraţii scrise de înscris în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu şi Cristian Dumitrescu privind măsurile de combatere a violenţei în instituţiile de învăţământ, în rândul copiilor şi tineretului (46/2007);

- Georgs Andrejevs privind hipertensiunea (47/2007);

- Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel şi Henri Weber privind dificultăţile artiştilor şi operatorilor culturali non-europeni în a intra pe teritoriul european (48/2007);

- Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo şi Francesco Enrico Speroni privind imixtiunea inacceptabilă a Chinei în afacerile interne ale Italiei şi riscul de infiltrare a mafiei chineze în Europa (49/2007);

- Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle şi Maria Carlshamre privind condamnarea la moarte prin lapidare a două femei acuzate de adulter (50/2007);

- Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock şi Linda McAvan privind sărăcia în rândul copiilor (51/2007).


8. Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 au devenit caduce, în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile: Accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects relatifs aux services aériens;

- Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC;

- Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare, de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană;

- Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Ucraina, reprezentată de guvernul ucrainean, referitor la prelungirea şi modificarea acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind comerţul cu textile.


10. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune februarie 2007 a fost distribuită (Scrisoarea SG G/1 JM/ak D(2007)3678 din 24.04.2007 – Document SP(2007)1040).

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiei fără caracter legislativ (B6-0067/2007 / P6.TA-PROV(2007)0045), adoptată de Parlamentul European în perioada de sesiune februarie 2007 a fost distribuită (Scrisoarea SG G/1 JM/ak D(2007) 3510 din 19.04.2007 - Document SP(2007)1557).

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor fără caracter legislativ adoptate de Parlamentul European în perioadele de sesiune ianuarie I şi II 2007 a fost distribuită (Scrisoarea SG G/1 JM/ak D(2007) 3677 din 24.04.2007 – Document SP(2007)1426).


11. Consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 25.04.2007 (punctul 21 al PV din 25.04.2007).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jan Jerzy Kułakowski şi Bernard Lehideux, în numele Grupului ALDE, privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (B6-0189/2007);

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter şi Sepp Kusstatscher, în numele Grupului Verts/ALE, privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (B6-0193/2007);

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl şi Anne Van Lancker, în numele Grupului PSE, privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (B6-0197/2007);

- Gabriele Stauner şi Philip Bushill-Matthews, în numele Grupului PPE-DE, privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (B6-0198/2007).

Vot: punctul 7.14 al PV din 10.05.2007.


12. Declaraţia preşedinţiei (Estonia)

Preşedintele a făcut o declaraţie privind situaţia din Estonia.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Siiri Oviir, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, şi Bruno Gollnisch, în numele Grupului ITS.


13. Reuniune la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Reuniune la nivel înalt UE-Rusia

Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, în numele Grupului ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere şi Bart Staes.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko şi Jan Tadeusz Masiel.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna şi Panagiotis Beglitis, în numele Grupului PSE, privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, privind pregătirile pentru a noua Reuniune la nivel înalt UE-Rusia de la Samara din 18 mai 2007 (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin şi Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind pregătirile pentru a noua Reuniune la nivel înalt UE-Rusia de la Samara din 18 mai 2007 (B6-0192/2007);

- André Brie şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, privind Reuniunea la nivel înalt de la Samara din 18 mai 2007 (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului UEN, privind Reuniunea la nivel înalt de la Samara din 18 mai 2007 (B6-0196/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 10.05.2007.


14. Reformele din lumea arabă: ce strategie ar trebui să adopte UE? (dezbatere)

Raport privind reformele din lumea arabă: ce strategie ar trebui să adopte Uniunea Europeană? [2006/2172(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michel Rocard (A6-0127/2007)

Michel Rocard şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ).

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Antonio Tajani, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, Mario Borghezio, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, Francisco José Millán Mon, Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Simon Busuttil, Libor Rouček, Pierre Schapira, Richard Howitt, Michel Rocard, Günter Gloser şi Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 10.05.2007.


15. Post-echiparea cu oglinzi retrovizoare la vehiculele grele ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind post-echiparea cu oglinzi retrovizoare la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri înregistrate pe teritoriul Comunităţii [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Au intervenit: Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei ) şi Engelbert Lütke Daldrup (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Paolo Costa şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, şi Marian Harkin, în numele Grupului ALDE.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 10.05.2007.


16. Serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Erik Meijer (A6-0131/2007)

Erik Meijer a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Engelbert Lütke Daldrup (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE-DE, Brian Simpson, în numele Grupului PSE, Paolo Costa, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Georg Jarzembowski, Gilles Savary, Jeanine Hennis-Plasschaert, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Gabriele Albertini, Christine De Veyrac, Engelbert Lütke Daldrup şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 10.05.2007.


17. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante: György Schöpflin;

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská şi Czesław Adam Siekierski.


18. Norme privind cantităţile nominale ale produselor preambalate ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

Jacques Toubon a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului PSE, Janelly Fourtou, în numele Grupului ALDE, şi Charlotte Cederschiöld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 10.05.2007.


19. Industria automobilă: omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de omologare a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective („Directivă-cadru”) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

Malcolm Harbour a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Engelbert Lütke Daldrup (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Anja Weisgerber, în numele Grupului PPE-DE, şi Evelyne Gebhardt, în numele Grupului PSE.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 10.05.2007.


20. Cornul Africii: un parteneriat politic regional al UE pentru pace, securitate şi dezvoltare (dezbatere)

Raport privind Cornul Africii: un parteneriat politic regional al UE pentru pace, securitate şi dezvoltare [2006/2291(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

Filip Kaczmarek şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

A intervenit Louis Michel (membru al Comisiei).

Au intervenit: Glenys Kinnock, în numele Grupului PSE, Danutė Budreikaitė, în numele Grupului ALDE, Józef Pinior şi Louis Michel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 10.05.2007.


21. Evaluarea Euratom (dezbatere)

Raport privind evaluarea Euratom – 50 de ani de politică europeană în domeniul energiei nucleare [ 2006/2230(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

Eugenijus Maldeikis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Johannes Voggenhuber (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Romana Jordan Cizelj, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Jana Bobošíková, neafiliată, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Atanas Paparizov, Teresa Riera Madurell şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 10.05.2007.


22. Protecţia mediului înconjurător împotriva radiaţiilor produse ca urmare a prăbuşirii unui avion militar în Groenlanda (petiţia nr.720/2002) (dezbatere)

Raport privind consecinţele accidentului aerian de la Thule din 1968 asupra sănătăţii publice (Petiţia 720/2002) [2006/2012(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Diana Wallis (A6-0156/2007)

Diana Wallis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Michael Cashman, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 10.05.2007.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 387.009/OJJE).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.25.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Christova, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Peillon, Pęk, Pflüger, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate