Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel

4. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2007 van de Commissie (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan een deel van de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2007 van de Commissie (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) behandeld.

Zij heeft het deel met betrekking tot artikel 19 10 03 (Samenwerking met ontwikkelingslanden ten oosten van Jordanië) verworpen.

Zij heeft, overeenkomstig het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006, een gunstig advies uitgebracht over de volgende verdeling:

Van:

Hoofdstuk – 01 04 Financiële verrichtingen en instrumenten

Post 01.0401 – 01 04 01 13 Reserve voor leningen en garantie van leningen ten behoeve van en in derde landen

            - 65 000 000 euro VK/BK

Naar:

Hoofdstuk – 19.08 Europees nabuurschapsbeleid en betrekkingen met Rusland

Post – 19 08 01 02 Europees beleid inzake nabuurschap en partnerschap (ENP) — Financiële steun aan Palestina en het vredesproces en de UNRWA

            65 000 000 euro VK/BK

Juridische mededeling - Privacybeleid