Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2108(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0090/2007

Разисквания :

PV 10/05/2007 - 5
CRE 10/05/2007 - 5

Гласувания :

PV 10/05/2007 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0183

Протокол
Четвъртък, 10 май 2007 г. - Брюксел

5. Политика за жилищно настаняване и регионална политика - Приносът на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно политиката за жилищно настаняване и регионалната политика [ 2006/2108(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Доклад относно приноса на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз [ 2006/2104(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria представи доклада.

Mieczysław Edmund Janowski представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Carl Lang, от името на групата ITS, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain и Elisabeth Schroedter.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski и Danuta Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 10.05.2007 и точка 7.13 от протокола от 10.05.2007.

Правна информация - Политика за поверителност