Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2108(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0090/2007

Debatten :

PV 10/05/2007 - 5
CRE 10/05/2007 - 5

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0183

Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel

5. Huisvesting en regionaal beleid - Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over huisvesting en regionaal beleid [ 2006/2108(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Verslag over de bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de Europese Unie [ 2006/2104(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria leidt het verslag in.

Mieczysław Edmund Janowski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-DE-Fractie, Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Carl Lang, namens de ITS-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain en Elisabeth Schroedter.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski en Danuta Hübner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 10.05.2007 en punt 7.13 van de notulen van 10.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid