Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2108(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0090/2007

Rozpravy :

PV 10/05/2007 - 5
CRE 10/05/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0183

Zápisnica
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel

5. Bývanie a regionálna politika - Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Bývanie a regionálna politika [ 2006/2108(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Správa: Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ [ 2006/2104(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria uviedol správu.

Mieczysław Edmund Janowski uviedol správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Carl Lang za skupinu ITS, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain a Elisabeth Schroedter.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski a Danuta Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 10.05.2007 a bod 7.13 zápisnice zo dňa 10.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia