Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Françoise Castex en Manuel Medina Ortega hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid