Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Françoise Castex a Manuel Medina Ortega informovali predsedníctvo, že boli prítomní, ale ich mená nie sú uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia