Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0131/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0131/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0174

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

7.2. Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0174)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Mathieu Grosch, εξ ονόματος του Willi Piecyk, ο οποίος προτείνει προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 66 και 67, οι οποίες δεν κρατούνται, επειδή περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να ληφθούν υπόψη (ο Mathieu Grosch επισημαίνει τότε ότι το αγγλικό κείμενο των τροπολογιών 66 και 67 είναι το αυθεντικό)·

- Paolo Costa επί της προφορικής τροπολογίας στην τροπολογία 66·

- Erik Meijer, εισηγητής, επί των τροπολογιών 66 και 67.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου