Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2000/0212(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0131/2007

Predkladané texty :

A6-0131/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0174

Zápisnica
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel

7.2. Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave ***II (hlasovanie)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0174)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Mathieu Grosch, ktorým je zastúpený Willi Piecyk, podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 66 a 67, ktoré neboli prijaté, pretože sa proti ich prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov (Mathieu Grosch oznámil, že rozhodujúce je anglické znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 66 a 67);

- Paolo Costa k ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 66;

- Erik Meijer, spravodajca, k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 66 a 67.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia