Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2000/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0131/2007

Ingivna texter :

A6-0131/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0174

Protokoll
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel

7.2. Kollektivtrafik på järnväg och väg ***II (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0174)

Inlägg om omröstningen:

- Mathieu Grosch lade på Willi Piecyks vägnar fram muntliga ändringsförslag till ändringsförslagen 66 och 67; de muntliga ändringsförslagen beaktades dock inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta. (Mathieu Grosch meddelade att det därmed var den engelska versionen som gällde för ändringsförslagen 66 och 67).

- Paolo Costa yttrade sig om det muntliga ändringsförslaget till ändringsförslag 66.

- Erik Meijer, föredragande, yttrade sig om ändringsförslagen 66 och 67.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy